AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Konferencja naukowa

Dzień Hutnika 2023

10-12 maja 2023, Kraków